คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

แผนที่เผยจักรวาลที่มองไม่เห็นของสสารมืด

แผนที่เผยจักรวาลที่มองไม่เห็นของสสารมืด

การวิเคราะห์จากการสำรวจพลังงานมืดมาจากการสังเกตกาแล็กซี 26 ล้านกาแล็กซี่ นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างแผนที่ที่ใหญ่ที่สุดของสสารมืด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวัดใหม่จำนวนมากที่ช่วยตรึงเนื้อหาที่มืดของจักรวาล ครอบคลุมพื้นที่ประมาณหนึ่งในสามสิบของท้องฟ้า แผนที่ (ด้านบน) จัดทำแผนภูมิความหนาแน่นของสสารปกติทั้งสองชนิด – สิ่งที่มองเห็นได้ – และสสารมืด ซึ่งเป็นสารที่ไม่ปรากฏชื่อ แต่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่แผ่กระจายไปทั่วจักรวาล...

Continue reading...